Časový harmonogram

Pondělí 24. 10. 2022

9:00 – 11:00

Příjezd týmů

10:30 – 11:30

Prezence družstev – vestibul haly ASK

11:30 – 12:00

Technická porada

11:45 – 12:30

Exhibiční vystoupení mistra světa v biketrialu

12:45

Slavnostní zahájení

13:20 – 15:20

Utkání v základních skupinách A,B, skupiny C,D doprovodný program

15:20 – 17:20

Utkání v základních skupinách C,D, skupiny A,B doprovodný program

18:30 – 19:30

Večeře na ubytovacích zařízeních

19:30

Osobní volno, program dle uvážení týmů

Úterý 25. 10. 2022

7:00 – 8:00

Snídaně na ubytovacích zařízeních

8:00 – 8:15

Předání pokojů, příprava k odjezdu

8:15

Odjezd na sportoviště, převzetí šaten

8:40

Technická porada

13:30

Slavnostní zakončení, předání cen

14:00

Zakončení turnaje