Kontakty

Pořadatel

Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze je pořadatelem ŠSK při ZŠ TGM Blansko.

Přihlášky

Zasílejte do 11.10. 2022 e-mailem spolu s návratkou: jalovy@zstgm.cz, na předtištěném formuláři AŠSK (vzor č. 1). V přihlášce uveďte kategorii, přesný název školy s přesnou adresou (bez zkratek), PSČ, jméno a datum narození hráčů a jméno vedoucího družstva (telefon, e-mail). Přihláška musí být potvrzená ředitelem školy. Kvůli zajištění ubytování a stravování bezpodmínečně uveďte do návratky závazný počet účastníků. V případě, že družstvo nebude ve stanoveném termínu řádně přihlášeno, ztrácí nárok na start v soutěži

Sportovní kancelář

Josef Jalový Tel.: 724 232 728, e-mail: jalovy@zstgm.cz Adresa: ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2, 678 01, Blansko

Organizační výbor

Předseda organizačního výboru: RNDr. Pavel Nezval
Ředitel soutěže: Josef Jalový
Sportovní ředitel: Mgr. Bohumil Hlaváček
Technický ředitel: Břetislav Strážnický
Hlavní rozhodčí: Jiří Roučka
Hospodář: Lenka Stejskalová
Doprovodný program: Mgr. Magda Vinická
Technické zabezpečení: Radim Grossmann, Michal Malits
IT: Bc. Tomáš Slavíček
Hlasatel: Karel Ťoupek
Zdravotní zajištění: ČČK